ارسال آگهی

مهاجرت اسان

کد آگهی 47
محل استانبول
شماره موبایل 05531405740
توضیحات تـــــوجـــة📣 تـــــوجـــة📣

《هـمـوطـنــان و پـنــاهـجــویـان گـرامـی》

🔴بــــرادراݩ و خــــواهـــــراݩ افـغــــانسـتــــانــی و هـمــوطــنـــاݩ عــــزیـــــز ،،،!!!!!

✅ ایـران به تــرکـیــه...

✅باچندین سال سابقه
✅فقط تماس پاسخگو هستم👇
+989909610207

فقط تماس از طریق واتـســاپ👇
+905531405740 ☎️