ارسال آگهی

ثبت نام بورس های ملی ترکیه

کد آگهی 42
محل استانبول
شماره موبایل 05523567122
توضیحات ثبت نام بورس های ملی دولت ترکیه
دریافت اقامت تحصیلی طولانی مدت
بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی و بیمه سلامت
دریافت کارت تغذیه و خوابگاه دانشجویی برای اسکان

همراه: 05523567122
واتساپ: 05446403572